Mikrobiomtest

Mikrobiomtest

 

"Avføringen kan avsløre mye om hvordan tilstanden er i mage-tarm, både hvordan fordøyelsen fungerer og hvilke mikrober som bor der, av både nyttige og sykdomsfremkallende mikrober. Bakterieubalanse i tarmen kan hemme næringsopptak og forårsake mange plager i hele kroppen"

les mer på www.mittmikrobiom.no

Hvorfor Mikrobiomtest?

 

En mikrobiomtest gir deg en oversikt over sammensetningen av bakteriene i fordøyelsen din. Forskningen antyder at bakterieubalanse i mage-tarm kan stå for minst 50% av alle helseplager. Dårlig helse kan komme av ubalanse i floraen, for mye eller for lite av gode bakterier, eller overvekst av noen vi helst ikke vil ha så mange av.

 

Avføringsprøver er en del brukt av legestanden for å finne uønskede mikrober i mage-tarm kanalen. De prøvesvarene man får har foreløpig vært begrenset i sitt omfang, og har vært på leting etter bredere og bedre prøver. Vi har nå funnet en mikrobiomtest fra smartDNA i Australia, som benytter PCR / 16S analysemetode for å identifisere bakteriene genetisk, og deretter måle tilstedeværende mengde av de forskjellige. Vennlige bakterier bor i den menneskelige mage-tarm kanal. Det er kjent at mer enn 95% av de vennlige mikroorganismene er anaerobe (behøver lite oksygen). Dette betyr at det er vanskelig å avdekke dem ved bruk av de tradisjonelt brukte aerobe kulturbaserte teknikkene (dyrking av bakterier). Derfor har fokuset skiftet til molekylær DNA basert teknikk, noe som nå er ansett som standard for anaerobbasert kartlegging. Denne nye kartleggingsteknikken muliggjør identifisering og kvantifisering(mengdebestemmelse) av mange organismer i én enkelt avføringsprøve.

 

De fleste av oss er mye på reise, noen har husdyr eller har fått i seg fremmede eller uønskede bakterier/parasitter (mikrober generelt) fra forurensede kilder som mat og vann. Det siste er ikke uvesentlig, og bare i Norge har vi mange tusen sykdomstilfeller.

 

Det finnes mange elementer som påvirker bakteriefloraen vår på en uheldig måte. Hvis man vet om dem, vil det være enklere å bli mer bevisst på å ta vare på et godt miljø i mage-tarm. Dette avhenger av hvordan du lever, spiser, og behandler din kropp for øvrig. Dårlig mat gir dårlig flora, det samme gjør negativt stress over tid. Du vil se at det er mye du selv kan gjøre for å passe på dine venner – bakteriene i mage-tarm.

 

De gode bakteriene i tarmen, også kalt mikrobiomet, har mange interaksjoner med verten sin. Disse interaksjonene er mange og varierte, og påvirker fysiologiske og metabolske funksjoner som bl.a.:

 

Produksjon av kortkjedede fettsyrer til cellene i tykktarmen, og regulering av fysiologien i tarm.

Regulerer immunsystemet, både systemisk og i tarmsystemet.

Opprettholder integritet, funksjon og bevegelighet i tarmbarrieren (slimhinne og tarmvegg).

Regulerer hormonproduksjon i mage-tarm.

Regulerer responsen på oksidativt stress (manglende antioksidantbeskyttelse).

Produksjon av vitaminer som bl.a. vitamin K og flere B-vitaminer.

Hindre kolonisering av potensielt sykdomsfremkallende bakterier/mikrober.

Metabolisering av plantekjemikalier og kroppsfremmende stoffer (toksiner, medisiner etc.).

 

Testen vil ta for seg grupper/rekker av bakterier, men også spesifikke bakterier med spesifikke oppgaver i fordøyelsen vår. 

 

Hvis man har veldig liten forekomst av en bakterieart, vil det kunne oppstå ubehag i fordøyelsessystemet dersom du plutselig begynner å spise større mengder av de anbefalte næringsmidlene som kan bidra til å øke forekomsten.

 

Hvilke faktorer påvirker de gode bakteriene negativt?

 

Noen faktorer kan bidra til at de gode bakteriene reduseres til dels kraftig, og gir plass for mer uønskede bakterier slik at disse kan formere seg og skape større ubalanser i mikrofloraen din. Følgende faktorer er noen av de viktigste som til sammen, eller hver for seg, kan bidra til dette:

Stress (studier på mus har vist at de, ved å bli utsatt for ekstremt stress i 3 timer, halverte mengden gode bakterier i tarmen).

Klor i drikkevann(klor er tilsatt i drikkevann for å hemme bakterievekst, dette fortsetter også i din kropp).

Konserveringsmidler i mat og drikke (disse er tilsatt i bearbeidede matvarer for å hemme bakterievekst, dette fortsetter også i din kropp).

Antibiotika (det ligger i navnet, anti = mot og biota = bakterier).

Kjemiske medisiner og miljøgifter(flere av disse kan endre eller skade slimhinnen og bakteriefloraen).

Dårlig kosthold(når maten ikke inneholder tilstrekkelig variert og fiberrike elementer som er viktig føde for de gode bakteriene, eller viktige næringselementer som vitaminer, mineraler, aminosyrer og fettsyrer).

Avføringsfrekvens(treg fordøyelse gir økt forråtnelse av tarminnholdet).

Vertens gener (uheldige genetiske disponeringer).

Livsstil(levesett med uregelmessig kosthold, dårlig søvnrytme og generelt rovdrift på kroppen).


FOR DEG SOM ER TERAPEUT, HAR TATT TEST ELLER HAR LYST TIL Å LÆRE MER - GÅ TIL VÅR OPPLÆRINGS- OG INFOSIDE: www.mittmikrobiom.no


 

Ta godt vare på bakteriene dine! Husk at de er dine samarbeidspartnere, og utfører viktige oppgaver for din helse og ditt velvære.


Pris på mikrobiomtesten er kr 4625.- inkl mva. 

Du vil trolig ha god nytte av en time med en terapeut til å gå gjennom analysen når den er tilbake, kostnad for den timen vil komme i tillegg ( kr 1500.- inkl mva).

 

Bestill i dag

Ønsker du å ta denne testen må du fylle inn kontaktinformasjonen under, så finner vi en behandler i ditt område (om det finnes), som tar kontakt for avtale.

 
 
 
 
 
 
Mikrobiomtest