Diabetes-fare og gentesting

Diabetesfare og gentesting


Diabetes-fare og gentesting

Diabetes har i den vestlige verden i dag nesten antatt epidemiske dimensjoner. Dette er noe det er stor enighet om, både fra naturmedisinsk og skolemedisinsk side. Dette gjelder først og fremst diabetes type 2. En enkel forklaring er et overdrevent forbruk av sukker i de fleste industrialiserte land. I u-land derimot, der hvor man bruker et tradisjonelt kosthold, er forekomsten vesentlig mindre. Dette kan man være rimelig sikker på, for når man følger folkegrupper som flytter/skifter kosthold fra sine gamle tradisjoner, ser man at frekvensen øker nærmest eksplosjonsartet.

Ikke bare har vi en diabetes type 2 økning, men vi ser også en økning i fedme, psykiske lidelser (ref. hypoglykemi/lavt blodsukker), adferdsforstyrrelser som ADHD, ADD, o.l. Fordi vi i Helsetest AS har en lang fartstid som behandlere, vil vi også tillegge at hodepine/migrene, tretthet/utbrenthet og søvnproblemer meget vel kan ha samme grunnopphav.

De forskjellige panelene på en gentest vil kunne gi oss svært viktig informasjon for å rettlede deg til å ta riktige valg i forhold til kosthold og endring av livsmønster. I disse små artiklene vil vi ta opp de forskjellige genene du finner under de forskjellige panelene/grupperingene. Denne gangen vil vi fortelle deg kort om hvilke gener som gjelder diabetes, blodsukker-forstyrrelser (både lavt og høyt blodsukker) og hvorfor du har lett for å legge på deg i forhold til dette.

  

Vi har flere gener som forteller oss om såkalt metabolsk syndrom. Metabolsk syndrom beskriver en

lang rekke problemstillinger, som for eksempel insulinresistens, vektproblemer/ forbrenningsproblemer, - noe som igjen kan føre til utvikling av både diabetes og hjerte-/kar-sykdommer. De to genene som beskrives, er først og fremst genene ACSL1 og ACC2. Hos begge disse er inntaket av riktig type og riktig mengde fett essensielt.

Et annet gen, G6PC2 har med ditt fastende blodsukker å gjøre. Her kommer for eksempel nødvendigheten av et lavkarbokosthold inn, om dette genet skulle være en svak variant (hvert gen kan altså ha både sterke eller svake varianter). Noe det også er interessant å se på, er om du har en god eller dårlig insulinsekresjon, og dette er det genene TCF7L2 og WFS1 som sier noe om. Det siste genet som måles på den testen vi benytter i forbindelse med insulin, er SLC30A8. Dette genet beskriver om du har en svakhet eller ikke i cellene som lager insulin, nemlig betacellene. Dette til sammen vil avgjøre hvor negativt sukker/raske karbohydrater vil påvirke deg, og dermed legge grunnlaget for sykdommene nevnt over.

De siste 2 genene det diskuteres i diabetes panelet er FTO og PPARG. Disse 2 har med normal, eller forhøyet BMI (Body Mass Index), med andre ord utvikling av fedme. Det er andre gener under de andre panelene som griper inn i disse problemstillingene, særlig vil du finne disse under panelet om fett/kolesterol/fett-typer. Dette vil vi komme tilbake til i en annen artikkel.

Så, om du så bare skulle holde orden på blodsukkeret ditt, er en gentest verdt investeringen. Og tenk hvor mye annet viktig du samtidig får med på kjøpet! Og ikke minst hvor mye alvorlig sykdom du kan forebygge ……