Tjenester

Nøyaktige tester fra sertifiserte laboratorier

Konkurransedyktige priser! Oppgis på forespørsel for den enkelte test

Detaljert og viktig informasjon medfølger testresultatene

Av og til kan det være interessant å velge tester som kan gi tilleggsinformasjon ut over det man får igjennom de vanlige prøvene hos legen.

 

Det finnes mange tester som belyser ubalanser i den enkeltes biokjemi. Vår oppgave er ikke å gjøre legens jobb, men å tilby et knippe tester som kanskje både kan forenkle og forbedre den enkeltes hverdag. Det er dette som vi omtaler, ikke som alternativ medisin, men som komplementær eller funksjonell medisin. Utfordringen er å finne tester og laboratorier som kan tilby reproduserbare tester (at man får likt svar ved testing av samme blod/hår/urin/avførings prøve når det testes samtidig av samme person), og ikke minst; - til en riktig pris. Vi har lang erfaring med laboratoriene vi benytter pr. i dag, og mener at vi har den nødvendige kompetansen til å hjelpe deg i jungelen av alle slike tester.

 

I årenes løp har mange tester faktisk blitt rimeligere, et godt eksempel på dette er gentester som nå er i ferd med å bevege seg ned på et nivå som gjør at de fleste kan ta seg råd til det. Vi lover alltid å ha fokus på kvalitet og derfor vil vi forbeholde oss retten til å bytte både laboratorier og test teknikk når vi ser at noe nytt er bedre enn det vi hadde fra før. Når dette skrives har vi ikke alle testene vi ønsker til vår og din rådighet, men de vil komme etter hvert som vi kan kvalitetssikre resultat og pris. Enkelte laboratorier hevder at de kan levere tester av høy kvalitet, men før vi velger å ta en ny test inn i våre anbefalinger og bruk, er vi nødt til å sjekke kvaliteten grundig og ikke bare stole på laboratorienes utsagn! Vi har registrert igjennom årenes løp at flere test tilbydende laboratorier og firmaer som konkurrerer med hverandre, lover ting de umulig klarer å holde i praksis. Da vi har vårt utgangspunkt som terapeuter er det viktig for oss at ting faktisk virker og at du som kunde ikke bruker penger på noe som ikke gir korrekte svar. Vi vil her komme med en kort beskrivelse av de testene vi tilbyr/anbefaler.

 

Matintoleranse test – De fleste sykdommer / ubalanser involverer problemer i mage –tarm kanalen. Spekteret av ubehag du kan spore herfra, er enormt! Derfor er det en svært god ide å kartlegge om du faktisk spiser noe du ikke tåler, og derfor burde holde deg unna. Istedenfor å bruke lang tid på å eliminere og gjette seg frem til mat man ikke tåler, synes vi at det er enklere, tidsbesparende og faktisk også billigere, å ta en blodprøve som man får svar på i løpet av kort tid. Vi vet også at det gjennom å kombinere denne og andre tester, at mange faktisk igjen kan begynne å tåle mange ting man i første fase reagerer på. Med dette menes at man ikke bare passivt kutter ut ellers næringsrike matvarer resten av livet, men gjør noe aktivt med årsaken, for igjen å kunne spise de fleste matvarer. Vår ekspert på matvareintoleranse tester, har administrert mer enn 45 000 tester gjennom de siste 18 år.

 

Mange behandlere har tatt spesial utdannelse innen temaet matintoleranse. Når du tar kontakt med oss vil vi henvise deg til den nærmeste behandleren der du bor. Der hvor det ikke finnes noen behandler i rimelig avstand til ditt nærområde, kan prøven sendes direkte til oss.

 

Cellestoffskifte og miljøgift test (UMP/EPB) – I dagens samfunn er det ingen av oss som kan unngå å bli eksponert for flere miljøgifter og tilsetningsstoffer i mat. Dette er en urintest som måler metabolitter (rester etter miljøgifter) og organiske syrer (restprodukter etter biokjemiske prosesser i kroppen). Mange av oss kan ha problemer, selv om vi lever relativt sunt, med å skille ut opphopede giftstoffer. Disse stoffene kan lagres mange steder i kroppen, både i fettvev, nervevev, benvev og i indre organer. Det er svært viktig å transportere disse ut av kroppen på forsvarlig vis. Hvorfor har mange av oss problemer med dette? Mye kan finnes i vårt gen uttrykk, men kan heldigvis avhjelpes ved økt bruk av spesifikke næringsstoffer og urter. Denne testen er et godt verktøy for å hjelpe deg å oppnå en bedre helseprofil.Nå har du altså muligheten til å få foretatt testen via dyktige terapeuter. Vår ekspert på denne testen har veiledet og gjennomgått et par tusen tester i løpet at de siste årene.

 

Mange behandlere har tatt spesial utdannelse innen bruk av denne testen. Når du tar kontakt med oss vil vi henvise deg til den nærmeste behandleren der du bor. Der hvor det ikke finnes noen behandler i rimelig avstand til ditt nærområde, kan prøven sendes direkte til oss.

 

Hårmineral analyse – Mange funksjoner i kroppen vår er avhengig av at vi får tilstrekkelig tilførsel av ulike næringsstoffer, spesielt mineraler. Disse er involvert i absolutt alle biokjemiske prosesser i kroppen. Dagens næringsfattige kosthold er en stor utfordring for å bevare en god helse og et langt liv. Ikke bare er riktig tilførsel av de ulike stoffene livsviktig, men balansen mellom dem er minst like avgjørende. Det at enkelte stoffer er synergistiske (hjelper hverandre) eller antagonistiske (motvirker hverandre) behøver ikke å være så vanskelig å finne ut av, - det kan nemlig måles! Blodprøver er til dette bruk ikke egnet, da de bare viser et bilde av hva som sirkulerer i blodet og ikke hva som lagres og brukes inne i en celle.Her er faktisk hår (og for så vidt også neglevev) langt å foretrekke for å få gode målinger. Noe som er rimelig godt kjent internasjonalt er at særlig tungmetaller bør og skal måles i hår. På en hårmineralanalyse måles i dag over 40 mineraler, mange av disse er giftige tungmetaller. Det er fantastisk mye informasjon å hente på disse prøvene, og det til en relativt billig penge. Vår ekspert på hårmineralanalyser har foretatt mer enn 15 000 i løpet de siste 30 årene.

 

Gen test – Mange har vært nervøse for hva man kunne finne på en gentest. Vi tenker helt annerledes. Den største årsaken til det er utviklingen innenfor epigenetikk det siste ti-året. Epigenetikken handler om hvilke substanser som aktiverer eller demper uttrykket av et gen. Det vil si at vi ikke passivt behøver å sitte å vente på utviklingen av en spesifikk sykdom (som vi kanskje er disponert for), men isteden aktivt gå igang med å forandre kost og næringsstoffbalanse, og kanskje også vår mentale tilstand (les stress!). Å avdekke disse «snubletrådene» i livet vårt vil komme til å være viktigere og viktigere for å oppnå god helse og et langt liv. Forskningen i epigenetikken raser av sted og vi følger spent med! Vi har allerede sertifisert første gruppe med behandlere som kan gi en trygg og god oppfølging av dine resultater.

 

Mikrobiom test – Mikrobiomet i tarmen (bakterieflora) er riktig i skuddet for tiden! Forskningen avdekker utviklingen av flere og flere sykdommer som faktisk starter i tarmen. Vi har som terapeuter jobbet med disse problemstillingene over flere ti-år. Det har lenge vært helt vanlig innen komplimentær medisin, å fokusere på tarmfloraen. Det kan være nyttig å få et mål på om det er større ubalanse i bakteriefloraen i tarmen, men vi legger ikke skjul på at både mineralbalansering og ikke minst matvareintoleranse test er nødvendige for å få en bedre korrigering. Vi har funnet et laboratorium som DNA-tester bakteriene i tarmen, samt måler prosentvis fordeling av de ulike stammene. Vitenskapen vet i dag ganske mye om hva slags mat og næringsstoffer som er gunstig eller ugunstig for de ulike bakteriene, og derved kan man nå tilpasse kostholdet etter hvilke bakterier man vil "fore" og hvilke man vil "sulte". 

 

Matintoleranse test

De fleste sykdommer / ubalanser involverer problemer i mage –tarm kanalen

Hårmineralanalyse

På en hårmineralanalyse måles i dag over 40 mineraler, mange av disse er giftige tungmetaller

Cellestoffskifte- og miljøtest

(UMP/EBP) Dette er en urintest som måler metabolitter (rester etter miljøgifter) og organiske syrer.

Mikrobiom test

Forskningen avdekker utviklingen av flere og flere sykdommer som faktisk starter i tarmen

Gen test

Epigenetikken handler om hvilke substanser som aktiverer eller hemmer uttrykket av et gen

Disklaimer

Testene som omtales og anbefales på dette nettstedet er ikke ment for å stille diagnose, men kun til bruk i informasjons og opplærings sammenheng. Testene skal heller aldri stå alene, men må ses i sammenheng med den enkeltes sykdomshistorie og symptomatikk. Testene skal benyttes og utføres i et felles samarbeide mellom behandler og pasient.

Bli kjent med din egen kropp

Føler du behov for mer informasjon enn testene gir kan du bestille time eller telefonkonsultasjon med Linda eller Stein.