Hjem

Helsetester gir deg verktøy til å optimalisere din egen helse

Vi ønsker med denne siden å formidle kunnskap og informasjon om hvilke tester man med fordel kan ta i tillegg til de mer tradisjonelle blodprøvene og urinprøvene du får utført hos din vanlige fastlege.


Testene vi vil omtale, tester litt forskjellige elementer enn det man får testet gjennom konvensjonelle tester.Det er viktig å huske på at de testene vi anbefaler ikk eer istedenfor de man kan få utført hos legen, men vi anser dem som et nyttig supplement da de bl.a. kan avdekke ubalanser man ikke nødvendigvis får svar på gjennom vanlige prøver. Vi vil med denne siden informere og rettlede deg til å kunne få tatt slike supplerende tester. Husk at alle prøver kun gir svar på det man spør om.

Matintoleranse test

De fleste sykdommer / ubalanser involverer problemer i mage –tarm kanalen

Hårmineralanalyse

På en hårmineralanalyse måles i dag over 40 mineraler, mange av disse er giftige tungmetaller

Gen test

Epigenetikken handler om hvilke substanser som aktiverer eller hemmer uttrykket av et gen

Cellestoffskifte- og miljøtest

(UMP/EBP) Dette er en urintest som måler metabolitter (rester etter miljøgifter) og organiske syrer

Mikrobiom test

Bakteriene i tarmen er avgjørende for vår helse. De bidrar til både opptak av næring og utskilling av giftstoffer.

Disklaimer

Testene som omtales og anbefales på dette nettstedet er ikke ment for å stille diagnose, men kun til bruk i informasjons og opplærings sammenheng. De er heller ingen erstatning for grundig undersøkelse og oppfølging hos lege. Testene skal heller aldri stå alene, men må ses i sammenheng med den enkeltes sykdomshistorie og symptomatikk. Testene skal benyttes og utføres i et felles samarbeide mellom behandler og pasient.

Bli kjent med din egen kropp

Føler du behov for mer informasjon enn testene gir kan du bestille time eller telefonkonsultasjon med Stein for hårmineralanalyser. På de andre testene vil vi henvise deg til en sertifisert behandler dersom du ønsker å ta en test.