Gentest - Hvorfor ta en gentest

Gentest - hvorfor burde du ta en gentest?

 

Gentester er mye nevnt i media i dag, og der kan man lese hel masse sensasjonsbasert informasjon om disse. Det er ikke mulig å forlange at en journalist skal kunne så mye om hvert enkelt emne vedkommende skriver om. Derfor har en hel masse skremselspropaganda mot gentester dessverre fått lov å feste seg i folks bevissthet.

Et helt vanlig eksempel er at folk kommer med uttalelser som: «Jeg vil ikke vite hva jeg skal dø av!» Dette krever en korreksjon og en forklaring.

Hvis vi ser bort fra de gentestene som forteller om hvor dine forfedre kommer fra (det er nemlig ikke dette som interesserer oss som driver med gentester), er vårt fokus helserelaterte problemstillinger.

La oss forsøke å lage et bilde på hva en gentest er, og bør være: Tenk deg at du står foran en stor åker. På denne åkeren har Al Qaida gravd ned en hel masse landminer. Disse representerer dine svake/dårlige gener. Så sender vi ut mineryddere, som ikke nødvendigvis graver opp minene, men derimot setter et flagg der den enkelte mine er begravet. Du vet at du må gå over denne åkeren (veien du går er altså livet ditt). Hvem av de to åkrene ville du gått over, den med flagg, eller den uten? Hele vitsen med å ta en gentest, noe vi mener at absolutt alle burde gjøre, er å kartlegge nettopp dine svakheter og styrker. Svarene på en gentest vil kunne guide deg, først og fremst i hvordan du bør spise, hva slags mat du bør spise, hvordan du bør trene og om du burde begynne å gjøre stressreduserende treningsprogrammer (som for eksempel yoga, meditasjon etc.). Ja kort sagt, hvordan du bør leve livet ditt!

På enkelte områder vil du kunne få klare beskjeder om den adferden du vanligvis har, kan føre til oppbygning av ubalanser, - noe som igjen kan ende opp i konkrete sykdommer. Men vitsen er jo å snu uheldig adferd? Siden vi forutsetter at de aller fleste av oss faktisk har et ønske om å være «snille» med oss selv, er det altså hverken skummelt eller grunn til uro med å få en god tolkning av det genmateriale vi nå en gang har.

I fremtidige artikler vil vi belyse viktige og interessante gener og deres direkte innvirkning på meget aktuelle helseaspekter. Dette gjelder selvfølgelig spesielt for den enkelte, men kan også være meget interessant for storsamfunnet som helhet! Vi gleder oss til å gi deg god informasjon om de ulike temaene i en gentest i fremtidige utsendelser.

Med vennlig hilsen

Oss i Helsetest AS