Matintoleranse


Matintoleranse


"Maten vi spiser er essensiell i forhold til hvordan vi har det. En ubehandlet matintoleranse kan danne grunnlaget for et bredt utvalg av plager, og generelt fysisk og mentalt ubehag."

Hvorfor teste matintoleranse?


Matintoleranse er et økende problem i den vestlige verden, på grunn av vårt levesett og den kosten vi spiser. Konserveringsstoffer og andre kunstige tilsetninger i maten vår lager ubalanse i bakteriefloraen i tarmen. Dette forårsaker at immunforsvaret lokalt og systemisk begynner å reagere unormalt mot matvarer vi egentlig skal tåle, eller har spist og tålt til nå. Konserveringsstoffer i maten og klor i vannet er tilsatt nettopp for å hemme bakterievekst, noe disse stoffene fortsetter med selv etter at du har spist dem. Altså, disse stoffene hemmer din naturlige bakterieflora, noe som igjen kan føre til oppvekst av andre ikke-gunstige bakterier og andre mikrober. Dette igjen, kan føre til oppblomstring av en lang rekke sykdommer og ubehag ikke bare i tarmen, men også andre steder i kroppen. Nyere forskning viser nettopp dette, at din bakterieflora (mikrobiom), er ansvarlig for å opprettholde en generelt god helse. Omkring 70-80% av kroppens immunforsvar er faktisk sentrert rundt tarmen. Flere og flere sykdommer blir nå satt i sammenheng med hva slags mikrobiom du har.


Det finnes en rekke andre faktorer som også påvirker bakteriefloraen vår negativt. Forskning på mus har vist at 3 timer med høyt stress halverer mengden positive bakterier i tarmen, og gir bedre vekstvilkår for mikrober vi ikke ønsker. Kliniske observasjoner har vist at tarmens reparasjonsevne reduseres sterk dersom personen er utsatt for følelsesmessig/psykisk og/eller fysisk stress. Andre faktorer som også kan påvirke bakteriefloraen vår negativt er bruk av legemidler som f.eks. anti-biotika (som betyr mot bakterier). Mange mennesker får multiple antibiotikakurer igjennom et helt liv. Derfor må målinger alltid ligge til grunn, men man må også vurdere adferdsmønstre samt gi adekvate ernæringstilskudd i tillegg til å regulere mat for å få et godt resultat.


Hvorfor bør du vite noe om matintoleranse? Fordi maten vi spiser er essensiell i forhold til hvordan vi har det! Dersom du får behandling (eller jobber med pasienter), med akupunktur, soneterapi, homeopati/ biopati, fysioterapi eller kiropraktikk så vil de fleste med kroniske plager ha glede av å finne ut om de tilfører kroppen matvarer som deres immunforsvar anser som en fiende. En ubehandlet matintoleranse danner nemlig grunnlaget for inflammasjoner i kroppen, og er svært resurs og energikrevende for immunforsvaret. Dette er grunnen til at mange med matintoleranse opplever å ha redusert energi, og motsatt, opplever å få energien tilbake når triggende og belastende matvarer elimineres fra kosten.

Derfor bør du vite noe om matintoleranse,- og at det finnes en måte å teste det på!


Man kan gå til allergi lege å få utført en prikktest, men dette kan kun benyttes ved ekte allergi og ikke ved intoleranser. Noen benytter eliminasjon/provokasjon for å avdekke eventuelle intoleranser, andre igjen benytter rotasjonsdietter.

Eliminasjon/provokasjon er svært tidkrevende og kan være svært demotiverende for den det gjelder. Svarene fra kroppen er ofte vanskelige å tolke, og av og til kan vi faktisk oppleve at problemet maskeres.


Allergier gir akutte symptomer og er forholdsvis enkle å avdekke. Matintoleranser kan derimot gi forsinkede symptomer, ofte flere dager etter at man har inntatt matvaren. Vi opplever at intoleranser er et større problem i dagens samfunn, enn allergier, og rammer vesentlig flere.


De fleste sykdommer / ubalanser involverer problemer i mage –tarm kanalen. Spekteret av ubehag du kan spore herfra, er enormt! Derfor er det en svært god ide å kartlegge om du faktisk spiser noe du ikke tåler, og derfor burde holde deg unna. Istedenfor å bruke lang tid på å eliminere og gjette seg frem til mat man ikke tåler, synes vi at det er enklere, tidsbesparende og faktisk også billigere, å ta en blodprøve som man får svar på i løpet av kort tid. Vi vet også at det gjennom å kombinere denne og andre tester, at mange faktisk igjen kan begynne å tåle mange ting man i første fase reagerer på. Med dette menes at man ikke bare passivt kutter ut ellers næringsrike matvarer resten av livet, men gjør noe aktivt med årsaken, for igjen å kunne spise de fleste matvarer. Vår ekspert på matvareintoleranse tester, har administrert mer enn 30 000 tester gjennom de siste 12 år.


Mange behandlere har tatt spesial utdannelse innen temaet matintoleranse. Når du tar kontakt med oss vil vi henvise deg til den nærmeste behandleren der du bor. Der hvor det ikke finnes noen behandler i rimelig avstand til ditt nærområde, kan prøven sendes direkte til oss.


Det å ta en enkel blodprøve som kan avdekke kroppens immunrespons spesifikt mot matvarer eller andre allergener, er etter vår oppfatning langt å foretrekke. Dette forenkler både for pasient og behandler, samt gir en mye høyere grad av nøyaktighet. Det er viktig å velge et laboratorium som garanterer reproduserbarhet og tester både IgA og IgG. Så langt vet vi ikke om noen andre laboratorier i verden enn US BioTek Laboratories, som klarer å teste stabilt på IgA. De kan teste samtlige allergenpaneler på IgA, IgG og 19 matvarer på IgE. Ig står for immunglobulin. Dette er stoffer (antistoffer) som kroppen danner som motsvar til noe den oppfatter som fiendtlig.


US BioTek Laboratories er så vidt vi har kjennskap til det eneste laboratoriet som analyserer samtlige blodprøver 2 ganger for å kvalitetssikre at resultatet er korrekt og reproduserbart. Dette har vært og er fortsatt et stort problem i bransjen, at flere laboratorier faktisk ikke klarer å oppnå høy nok reproduserbarhet. Dette har i media blitt gjengitt på en uheldig måte, som dessverre har gitt matintoleranse tester et noe «frynsete» rykte. Vi er svært sikre på at US BioTek gir nøyaktige og gode resultater vi alle kan være fornøyd med. Dette har gjentatte ganger blitt bevist med doble blindtester. Valg av laboratorie kan altså være helt avgjørende for nytteverdien!


Under er en beskrivelse av tre forskjellige antistoffer (mot mat og andre allergener) som det er vanlig å teste:


IgA kan gi akutte slimhinnereaksjoner uten hevelse, kløe og rødming. Symptomer kan for eksempel være løs avføring/ diaré, kremting, rennende nese eller øyne etc. IgA reaksjoner kan gå tilbake ganske raskt (2-3mnd) dersom man er konsekvent med eliminering av de reaktive matvarer, samt aktivt følger behandlingen som anbefalt.


IgG kan gi forsinkede reaksjoner fra 2-72 timer etter å ha spist matvaren. Symptomer kan for eksempel være hodepine, muskel/ledd smerter, forstoppelse/diaré, uren hud etc. IgG reaksjoner virker mer langsomt, og bruker derfor lengre tid på å ”trekke seg tilbake”. Man må derfor holde seg borte fra de reaktive matvarer i minimum 3 til 18 måneder avhengig av hvor kraftig reaksjonen/utslaget er. I tillegg er det viktig å følge opp behandlingen.


IgE kan gi akutte symptomer med kløe, hevelse, rødming kort tid etter inntak. I alvorligere tilfelles kan man få pustebestvær og blodtrykksfall (allergisk sjokk). IgE kan altså gi livstruende reaksjoner. IgE er unik da det har en lang hukommelse. Dersom man ikke er i kontakt med de ting man er allergisk mot og heller ikke de matvarer eller allergener som kan kryssreagere, kan kroppen ”vokse av seg” en allergi.


HER vedlegges en artikkel skrevet av en uavhengig svensk helsejournalist som beskriver forskjellene i kvalitet og utførelse av de ulike testene på markedet. God lesning!


Du finner masse spennende informasjon matintoleranse HER


Les mer om matintoleranse-testene til EU BioTek

Bestill test i dag

Ønsker du å ta en matintoleranse test må du fylle inn kontaktinformasjonen under, så finner vi en behandler i ditt område (om det finnes), som tar kontakt for avtale.

 
 
 
 
 
 
Matintoleranse test