Hjem

Helse-test.no

Bli kjent med din egen kropp

63 97 69 90

Helsetester gir deg verktøy til å optimalisere din egen helse

Vi ønsker med denne siden å formidle kunnskap og informasjon om hvilke tester man med fordel kan ta i tillegg til de mer tradisjonelle blodprøvene og urinprøvene du får utført hos din vanlige fastlege.

 

Mange tilstander i kroppen blir ikke belyst gjennom konvensjonelle tester. Flere helseplager blir derved hverken oppdaget eller behandlet på grunn av dette. Det syns vi er synd! De testene vi anbefaler er ikke istedenfor de man kan få utført hos legen, men vi anser dem som et viktig supplement da de kan avdekke tilstander man ikke får svar på gjennom vanlige prøver hos legen. Vi vil med denne siden informere og rettlede deg til å kunne få tatt slike supplerende tester. Husk at alle prøver kun gir svar på det man spør om.

Bli kjent med din egen kropp

Føler du behov for mer informasjon enn testene gir kan du bestille time eller telefonkonsultasjon med Linda eller Stein.

Matintoleranse test

De fleste sykdommer / ubalanser involverer problemer i mage –tarm kanalen

Cellestoffskifte- og miljøtest

(UMP/EBP) Dette er en urintest som måler metabolitter (rester etter miljøgifter) og organiske syrer

Fettsyre test

Balansen mellom de ulike fettsyrene kan være avgjørende for om kroppen har lett for å utvikle inflammasjoner

Hårmineralanalyse

På en hårmineralanalyse måles i dag over 40 mineraler, mange av disse er giftige tungmetaller

Avføringsprøve

Vi leter etter gode alternativer

Hormon test

Disse er under utarbeidelse, men vi vet enda ikke når de er klare

Gen test

Epigenetikken handler om hvilke substanser som aktiverer eller hemmer uttrykket av et gen

Aminosyre test

Vi leter etter gode alternativer

Elastisitets test

Denne testen måler elastisitet i blodåreveggen gjennom et avansert dataprogram

Disklaimer

Testene som omtales og anbefales på dette nettstedet er ikke ment for å stille diagnose, men kun til bruk i informasjons og opplærings sammenheng. Testene skal heller aldri stå alene, men må ses i sammenheng med den enkeltes sykdomshistorie og symptomatikk. Testene skal benyttes og utføres i et felles samarbeide mellom behandler og pasient.

Helse-test.no

Bli kjent med din egen kropp

63 97 69 90