Tjenester

Helse-test.no

Bli kjent med din egen kropp

63 97 69 90

Nøyaktige tester fra sertifiserte laboratorier

Konkurransedyktige priser! Oppgis på forespørsel for den enkelte test

Detaljert og viktig informasjon medfølger testresultatene

Det har forundret oss at de fleste mennesker vi møter ser ut til å være fornøyd med å gå til legen og ta de vanlige blodprøvene, selv om disse viser seg i praksis å ikke gi svar på de helseplagene og ubalansene vi faktisk har. Hvordan har det blitt slik at vi tar til takke med et helsevesen som når vi føler oss slitne, har manglende energi, og kjenner utvikling av ubalanser (les utvikling av sykdom), ikke har et svar å gi oss? Vi synes at vi må kunne forlange i en moderne verden at legen vår og de utdannelsesinstitusjonene som det offentlige bruker, faktisk setter seg inn i det enorme utbudet av prøver som faktisk finnes der ute. Det har vi tenkt å gjøre noe med!

 

Det finnes mange tester som belyser ubalanser i den enkeltes biokjemi som burde vært standard hos legen og på norske sykehus. Vår oppgave er ikke å gjøre legens jobb, men å tilby et knippe tester som kan både forenkle og forbedre den enkeltes hverdag. Det er dette som vi omtaler, ikke som alternativ medisin, men som komplementær eller funksjonell medisin. Utfordringen er å finne tester og laboratorier som kan tilby reproduserbare tester (at man får likt svar ved testing av samme blod/hår/urin/avførings prøve når det testes samtidig av samme person), og ikke minst; - til en riktig pris. Vi har lang erfaring med laboratoriene vi benytter pr. i dag, og mener at vi har den nødvendige kompetansen til å hjelpe deg i jungelen av alle slike tester.

 

I årenes løp har mange tester faktisk blitt rimeligere, et godt eksempel på dette er gentester som nå er i ferd med å bevege seg ned på et nivå som gjør at de fleste kan ta seg råd til det. Vi lover alltid å ha fokus på kvalitet og derfor vil vi forbeholde oss retten til å bytte både laboratorier og test teknikk når vi ser at noe nytt er bedre enn det vi hadde fra før. Når dette skrives har vi ikke alle testene vi ønsker til vår og din rådighet, men de vil komme etter hvert som vi kan kvalitetssikre resultat og pris. Enkelte laboratorier hevder at de kan levere tester av høy kvalitet, men før vi velger å ta en ny test inn i våre anbefalinger og bruk, er vi nødt til å sjekke kvaliteten grundig og ikke bare stole på laboratorienes utsagn! Vi har registrert igjennom årenes løp at flere test tilbydende laboratorier og firmaer som konkurrerer med hverandre, lover ting de umulig klarer å holde i praksis. Da vi har vårt utgangspunkt som terapeuter er det viktig for oss at ting faktisk virker og at du som kunde ikke bruker penger på noe som ikke gir korrekte svar. Vi vil her komme med en kort beskrivelse av de testene vi tilbyr/anbefaler.

 

Matintoleranse test – De fleste sykdommer / ubalanser involverer problemer i mage –tarm kanalen. Spekteret av ubehag du kan spore herfra, er enormt! Derfor er det en svært god ide å kartlegge om du faktisk spiser noe du ikke tåler, og derfor burde holde deg unna. Istedenfor å bruke lang tid på å eliminere og gjette seg frem til mat man ikke tåler, synes vi at det er enklere, tidsbesparende og faktisk også billigere, å ta en blodprøve som man får svar på i løpet av kort tid. Vi vet også at det gjennom å kombinere denne og andre tester, at mange faktisk igjen kan begynne å tåle mange ting man i første fase reagerer på. Med dette menes at man ikke bare passivt kutter ut ellers næringsrike matvarer resten av livet, men gjør noe aktivt med årsaken, for igjen å kunne spise de fleste matvarer. Vår ekspert på matvareintoleranse tester, har administrert mer enn 30 000 tester gjennom de siste 12 år.

 

Mange behandlere har tatt spesial utdannelse innen temaet matintoleranse. Når du tar kontakt med oss vil vi henvise deg til den nærmeste behandleren der du bor. Der hvor det ikke finnes noen behandler i rimelig avstand til ditt nærområde, kan prøven sendes direkte til oss.

 

Cellestoffskifte og miljøgift test (UMP/EPB) – I dagens samfunn er det ingen av oss som kan unngå å bli eksponert for flere miljøgifter og tilsetningsstoffer i mat. Dette er en urintest som måler metabolitter (rester etter miljøgifter) og organiske syrer (restprodukter etter biokjemiske prosesser i kroppen). Mange av oss kan ha problemer, selv om vi lever relativt sunt, med å skille ut opphopede giftstoffer. Disse stoffene kan lagres mange steder i kroppen, både i fettvev, nervevev, benvev og i indre organer. Det er svært viktig å transportere disse ut av kroppen på forsvarlig vis. Hvorfor har mange av oss problemer med dette? Mye kan finnes i vårt gen uttrykk, men kan heldigvis avhjelpes ved økt bruk av spesifikke næringsstoffer og urter. Denne testen er et godt verktøy for å hjelpe deg å oppnå en bedre helseprofil. I dagens verden burde slike tester være i legens standardprogrammer, men inntil da har du altså muligheten til å få foretatt testen via dyktige terapeuter. Vår ekspert på denne testen har veiledet og gjennomgått et par tusen tester i løpet at de siste årene.

 

Mange behandlere har tatt spesial utdannelse innen bruk av denne testen. Når du tar kontakt med oss vil vi henvise deg til den nærmeste behandleren der du bor. Der hvor det ikke finnes noen behandler i rimelig avstand til ditt nærområde, kan prøven sendes direkte til oss.

 

Hårmineral analyse – Mange funksjoner i kroppen vår er avhengig av at vi får tilstrekkelig tilførsel av ulike næringsstoffer, spesielt mineraler. Disse er involvert i absolutt alle biokjemiske prosesser i kroppen. Dagens næringsfattige kosthold er en stor utfordring for å bevare en god helse og et langt liv. Ikke bare er riktig tilførsel av de ulike stoffene livsviktig, men balansen mellom dem er minst like avgjørende. Den generelle kunnskap omkring dette er mildt sagt meget mangelfull i det vanlige helsevesenet. Det at enkelte stoffer er synergistiske (hjelper hverandre) eller antagonistiske (motvirker hverandre) behøver ikke å være så vanskelig å finne ut av, - det kan nemlig måles! Blodprøver er til dette bruk ikke egnet, da de bare viser et bilde av hva som sirkulerer i blodet og ikke hva som lagres og brukes inne i en celle. Det ser ut som at konvensjonell medisin bare har fokus på blod, hvor faktisk hår (og for så vidt også neglevev) er langt å foretrekke. Noe som er rimelig godt kjent internasjonalt er at særlig tungmetaller bør og skal måles i hår. På en hårmineralanalyse måles i dag over 40 mineraler, mange av disse er giftige tungmetaller. Det er fantastisk mye informasjon å hente på disse prøvene, og det til en relativt billig penge. Vår ekspert på hårmineralanalyser har foretatt mer enn 15 000 i løpet de siste 30 årene.

 

Gen test – Mange har vært nervøse for hva man kunne finne på en gentest. Vi tenker helt annerledes. Den største årsaken til det er utviklingen innenfor epigenetikk det siste ti-året. Epigenetikken handler om hvilke substanser som aktiverer eller hemmer uttrykket av et gen. Det vil si at vi ikke passivt behøver å sitte å vente på utviklingen av en spesifikk sykdom (som vi kanskje er disponert for), men isteden aktivt gå ut og forandre kost og næringsstoffbalanse og kanskje også vår mentale tilstand (les stress!). Å avdekke disse «snubletrådene» i livet vårt vil komme til å være viktigere og viktigere for å oppnå god helse og et langt liv. Forskningen i epigenetikken raser av sted og vi følger spent med! Vi er straks klare til å presentere laboratoriet og deres fantastiske gentest!

 

Fettsyre test – Fett er avgjørende for vår eksistens, men ikke all slags fett. Balansen mellom de ulike fettsyrene kan være avgjørende for om kroppen har lett for å utvikle inflammasjoner bl.a. i muskler og ledd. For ikke å snakke om hjerte-kar problemer! Celleveggen i hver eneste celle består av fett, og det er uhyre viktig å passe på at de ulike fettsyrene ikke oksiderer for hurtig. Derfor er ikke bare inntaket av fettsyrer viktig, men også å beskytte dem mot oksidering/harskning. Kostholdet vårt i dag inneholder altfor store mengder av omega-6 i forhold til omega-3, noe som igjen kan være grobunn for mye betennelsesproblematikk. Vi har god erfaring med bruk av gode omega-3 tilskudd hvor fettsyretesten er et godt verktøy for å bestemme mengde. Denne testen er lett å ta og har en gunstig pris. Testen er straks tilgjengelig.

 

Elastisitets test – Denne testen er maskinell og utføres hos terapeut. Foreløpig er det få slike apparater i Norge, men finnes i Oslo. Vi håper at det etter hvert vil bli et bedre tilbud over hel landet. Denne testen er utviklet av en ungarsk professor og måler elastisitet i blodåreveggen gjennom et avansert dataprogram. Man kan nesten sammenligne det med et ekkolodd! Når blodåreveggen blir stiv av forkalkninger, øker blodtrykket og risikoen for hjerte-kar sykdom. Det er kjørt to studier i Ungarn hvor bruk av spesifikke næringsstoffer ga en forbedring i elastisitet i blodåreveggen over tid. Vi har lang erfaring med bruk av disse næringsstoffene på pasienter, og denne tester er flott å bruke både i sammen med hårmineralanalyser og fettsyretest. Det er viktig å passe på at hjerte og kar holder seg friske for å oppnå et langt liv! Stein Flaatrud kan være behjelpelig med utførelsen av en slik test.

 

Aminosyre test – Aminosyrene er livets byggesteiner, og er i likhet med mineraler, vitaminer og fettsyrer både synergistiske og antagonistiske (samarbeidende eller fiendtlige). Dagens moderne kosthold kan gi en svært skjev fordeling, og i verste tilfelle helt mangle noen av aminosyrene. Dette er en god grobunn for flere sykdommer, men kan heldigvis rettes opp ved rett inntak av mat eller tilskudd. Men det er altså helt nødvendig å måle for å vite! Noen aminosyrer er essensielle og må tilføres igjennom kosten vår, mens andre kan dannes ved at kroppen omdanner en av de andre aminosyrene hvis nødvendige hjelpestoffer som vitaminer og mineraler er tilstede. Vi leter fremdeles etter gode og fornuftig prisede tester, og kommer tilbake til dette når de foreligger.

 

Hormon test – Disse er under utarbeidelse, men vi vet enda ikke når de er klare. Hormonsystemet er både fascinerende og komplisert, og det er de færreste både innen konvensjonell og komplementær medisin som besitter nok kunnskap. Vi håper at disse testene skal gi både behandler og pasient en dypere forståelse av kompleksiteten i balansene mellom de ulike hormonene. Vi tror ikke nødvendigvis at det er en god ide å tilføre menneskekroppen syntetiske substitutter, men derimot stimulere kroppen gjennom tilførsel av spesifikke næringsstoffer og urter til å produsere adekvate mengder selv. Dette, å stimulere de hormonproduserende kjertlene, er noe du også kan få hjelp til av å se på mineralbalansene på en hårmineralanalyse test. Flere miljøgifter kan virke forstyrrende på hormonene våre, og faktisk etterlikne dem, så dersom man ikke kommer i mål med vanlige tiltak, er det en god ide å teste seg for miljøgift status (UMP/EPB test).

 

Avføringsprøve – Mikrobiomet i tarmen (mikrobeflora) er riktig i skuddet for tiden! Forskningen avdekker utviklingen av flere og flere sykdommer som faktisk starter i tarmen. Vi har som terapeuter jobbet med disse problemstillingene over flere ti-år. Lenge før legestanden våknet (noen sover enda) var det innen komplimentær medisin helt vanlig å fokusere på tarmfloraen. Det kan være nyttig å få et mål på om det er «ubudne gjester» i avføringen, men vi legger ikke skjul på at både mineralbalansering og ikke minst matvareintoleranse test er nødvendige for å få en bedre korrigering. Vi leter fremdeles etter en rimelig og god avføringsprøve.

 

Matintoleranse test

De fleste sykdommer / ubalanser involverer problemer i mage –tarm kanalen

Avføringsprøve

Forskningen avdekker utviklingen av flere og flere sykdommer som faktisk starter i tarmen

Fettsyre test

Balansen mellom de ulike fettsyrene kan være avgjørende for om kroppen har lett for å utvikle inflammasjoner

Hårmineralanalyse

På en hårmineralanalyse måles i dag over 40 mineraler, mange av disse er giftige tungmetaller

Aminosyre test

Aminosyrene er livets byggesteiner, og er i likhet med mineraler, vitaminer og fettsyrer

Gen test

Epigenetikken handler om hvilke substanser som aktiverer eller hemmer uttrykket av et gen

Cellestoffskifte- og miljøtest

(UMP/EBP) Dette er en urintest som måler metabolitter (rester etter miljøgifter) og organiske syrer.

Hormon test

Disse er under utarbeidelse, men vi vet enda ikke når de er klare

Elastisitets test

Denne testen måler elastisitet i blodåreveggen gjennom et avansert dataprogram

Disklaimer

Testene som omtales og anbefales på dette nettstedet er ikke ment for å stille diagnose, men kun til bruk i informasjons og opplærings sammenheng. Testene skal heller aldri stå alene, men må ses i sammenheng med den enkeltes sykdomshistorie og symptomatikk. Testene skal benyttes og utføres i et felles samarbeide mellom behandler og pasient.

Bli kjent med din egen kropp

Føler du behov for mer informasjon enn testene gir kan du bestille time eller telefonkonsultasjon med Linda eller Stein.

Helse-test.no

Bli kjent med din egen kropp

63 97 69 90